Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

12 iunie 2019 masa rotundă internaţională cu tematica: „Проблеми та перспективи розвитку судовоi експертизи”, присвяченому 145-риччю з дня народження Засл. Проф. М.П. Маkаренка

Published on: Mon, 06/17/2019 - 14:31

 

                

 

 In contextul rezultatelor deplasării directorului şi a doi angajaţi CNEJ la masa rotundă internaţională, vă comunic că au participat reprezentanţi din R. Moldova, Belorusia, Odessa, Dnepropetrovsc, Kiev, Haricov, Livov, unde au fost prezentate lucrari privind „problemele şi perspectivele dezvoltării expertizei judiciare”. Forumul a avut loc în incinta sălii de conferinţă a hotelului „Panorama de Lux” din or. Odessa.

   Din cadrul delegaţiei de către Centrul Naţional de Expertize Judiciare au fost prezentate două lucrări şi anume: „Respectarea principiului obiectivităţii şi plenitudinii cercetărilor în cadrul expertizelor judiciare şi evaluarea concluziilor expertului” autor Olga Cataraga, şi „Avantajele acreditării în cadrul expertizei judiciare” autori: Ion Lopatenco, Daniela Pascari, care vor fi publicate în culegerea cu materialele conferinţei în revista ştiinţifică „Bicник” ОНДIСЕ.

   În cadrul evenimentului am studiat practica de lucru a colegilor la capitolul expertize judiciare, şi anume a expertizelor auto-tehnice cu folosirea programului PC – Crash, expertizelor ecologice şi celor în domeniul construcţiilor, dar mai amănunţit, au fost puse în discuţie problemele de formare profesională a experţilor judiciari, posibilitatea obţinerii genurilor noi de expertize judiciare, standardizarea metodicilor, etc. Totodată am completat lista literaturii din cadrul CNEJ cu îndrumarul ştiinţific „Техника расследования преступлений” şi revista ştiinţifico-practică „Bicник” ОНДIСЕ, care au fost prezentate de Institutul de Cercetări ştiinţifice în domeniul Expertizelor Judiciare din Odessa. Folosindu-ne de ocazie, am transmis materiale pentru incercări interlaboratoare la specialitatea de expertiză judiciară grafoscopică.

   În context, am stabilit relaţii de colaborare cu colegii de la Livov, privind expertiza ecologică, colegii de la Odessa privind expertiza auto-tehnică şi în construcţii, iar cu cei de la Dnepropetrovsc urmează pegătirea semnării unui acord de colaborare, şi nu ăn ultimul rând colaborarea prin intermediul portalului internaţional care urmează să fie deschis pe baza Institutului de Cercetări ştiinţifice în domeniul Expertizelor Judiciare din Odessa.