Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Acord de colaborare.

Published on: Fri, 04/20/2018 - 14:50

  Astăzi. 20.04.2018 la Minsk a fost incheiat acord de colaborare între CNEJ şi Centrul ştiinţifico-practic al Comitetului de stat pentru expertize judiciare al Republicii Belarusi.

  Acest acord va permite activităţi de eleborare a metodicilor de efectuare a diferitor genuri de expertize judiciare, examinări bilaterale şi alte tipuri de activitate comună  a experţilor judiciari din cadrul CNEJ şi Belorusia.