Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Angajaţii CNEJ au participat la Conferinţa internaţională în România ”60 de ani de expertize criminalistice în sistemul justiţiei”

Published on: Mon, 05/27/2019 - 14:33

                                        

La lucrările Conferinţei jubiliare din 22-24 mai curent, cu genericul  ” 60 de ani de expertize criminalistice în sistemul justiţiei” din or. Cluj, România,    au participat  patru angajaţi CNEJ şi delegaţii din două institute de cercetări ştiinţifice în domeniul expertizei judiciare din Ucraina (Odessa şi Doneţk ), Institutele de profil din Polonia, Italia şi Belarus.

În cadrul evenimentului au fost prezentate 35 de  lucrări din domeniul expertizei judiciare de diferite specialităţi.

  Delegaţia CNEJ a prezentat două lucrări, care vor fi publicate în culegerea cu materialele conferinţei,Observaţii cu privire la formarea experţilor judiciari”– autori O. Cataraga, P. Petcovici, S. Alămoreanu şi  ”Aspecte ale practicii stabilirii vechimii documentelor”, autori: N Gurău, E. Obreja şi V. Postoroncă.

  În context, am identificat şi stabilit cu colegii din Italia desfăşurarea instruirii experţilor judiciari din cadrul CNEJ în domeniu grafoscopiei, pentru anul curent, luna octombrie. Astfel, urmează să convenim programul instruirilor.

  Având în vedere statutul de nivel  european al experţilor formatori în domeniul expertizei grafoscopice din Italia, instruirea de acest gen va avea impact pozitiv asupra sporirii calităţii  expertizelor judiciare grafice în Republica Moldova.

 CMŞ