Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

CNEJ- ENFSI

Published on: Wed, 10/02/2019 - 17:16

Anul curent, experții judiciari din cadrul Centrului au participat la ședințele a trei grupuri de lucru a Rețelei Europene a Institutelor de Expertiză Criminalistică (ENFSI), în calitate de experți judiciari au lucrat în cadrul ședinței comune a grupurilor de lucru pe expertizele dactiloscopice și grafoscopice, care a avut loc în Porto, Portugalia, la 9-12 septembrie, la care au participat 200 reprezentanţi din 50 de tări de pe toate continentele  lumii. În cadrul acestei întruniri au fost petrecute cinci workshop-uri și prezentări  de articole tematice.

   Delegația Centrului Naţional de Expertize Judiciare a prezentat o lucrare (poster)  și anume: „Posibilitășți de examinare a obiectelor grafioscopice cu conținutul inițial modificat ” autori Olga Cataraga și Piotr Petcovici.

   În cadrul evenimentului am studiat practica de lucru a colegilor la capitolul expertize judiciare grafoscopice, şi anume modalitatea de examinare a semnăturilor electorciceși a  semnăturilor deghizate și simulate.  Totodată, am lucrat la redactarea manualului de bune practici pentru examinarea semnăturilor electronice, care se preconizează a fi pus în discuție la finele a.2019, iar în 2020 să fie publicat și pus în aplicare. În același timp, vom avaea acces la toate lucrările forumului publicate pe platforma EPE și la alte materiale instructive și informaționale din domeniu.

   Un loc aparte, la acest eveniment a fost ocuopat de discutarea rezultatelor testelor de competență, desfășurate în 2016-2019 pentru experții grafioscopiști, la care au participat și experții Laboratorului de Expertize Judiciare Criminalistice din CNEJ. Menționăm, că toate testele au fost susținute cu rezultate  pozitive.

   În context, am stabilit relaţii de colaborare cu colegii de la Letonia, Italia, Franța, Polonia, Australia privind expertiza grafoscopică. În contunuare vom dezvolta relațiile în grupul de lucru respectiv, în contextul menținerii acreditării conform ISO/IEC 170125 obținute în 2017 la acest gen de sexpertiză judiciară, cât și în scopul implementării în expertiza grafosocpică a tehnologiilor noi de examinare a obiectelor, cum ar fi a semnăturilor electronice, dar și a utilizării programelor computerizate de analiză a obietelor grafice.

Alți doi experți judiciari din CNEJ, la 25-27 septembrie au fost onorați să prezinte în cadrul grupului ENFSI pe expertiza auto-tehnică, trei rapoarte de expertiză auto-tehnică (deprsonalizate) – autori Sapunji M. și Petcovici P.

   S-a lucrat la redactarea manualului de bune practici pentru expertizele auto tehnice în cadrul ENFSI. În același timp, vom avea acces la toate lucrările forumului publicate pe platforma EPE și la alte materiale instructive și informaționale din domeniu.

  În contunuare vom dezvolta relațiile în grupul de lucru respectiv al ENFSI, în contextul menținerii acreditării conform ISO/IEC 170125 obținute în 2017 la acest gen de expertiză judiciară, cât și în scopul implementării în expertiza auto tehnică a tehnologiilor noi de examinare a obiectelor, cum ar fi a utilizării programelor computerizate (PC-Crash).