Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

CNEJ și BNEJ AȘ RA vor colabora în scopul dezvoltării domeniului de expertiză judiciară

Published on: Wed, 10/02/2019 - 16:54

Cnducătorii CNEJ au participat la conferința internațională organizată de Biroul nașțional de expertize judiciare a Academiei de Științe din Armenia, cu tema ”Intrebări actuale a activității de expertiză judiciară, probleme contemporane, tebndințe și perspective de dezvoltare a criminalisticii și expertizei judiciare”.

  La conferință au participat  reprezentanţi din 15 tări ale  lumii, au fost făcute prezentări  de articole tematice pe patru compartimente ale expertizei judiciare: criminalistic, medico-legal, dendrologic și auto-tehnic.

   Delegația Centrului Naţional de Expertize Judiciare a prezentat o lucrare științifică și anume: „Гармонизация потребностей судебно-экспертной деятельности, как один из механизмов обеспечения формирования единоно организационного и научно-методического подхода к осуществлению экспертного производства в Республике Молдова.” - autori Olga Cataraga și Piotr Petcovici, publicată în ”Armenian journal of forencic expertise and criminalistics” nr.1 2019.

   În cadrul evenimentului am studiat practica de lucru a colegilor din țările prezente la capitolul expertize judiciare, şi anume modalitatea de abordare a problemei asigurării științifico-metodice a practicii de expertiză judiciară, a problematicii cadrelor științifice în domeniul de expertiză judiciară. 

   Un loc aparte, la acest eveniment a fost ocuopat încheierea acordurilor de colaborare între BNEJ a AȘ RA și alte instituții omoloage din alte state, inclusiv cu  CNEJ MJ.  

   Colaborarea cu colegii din Armenia, pe diferite segmente ale activității CNEJ, vor contribui la sporirea în continuare a caltății expertizei judiciare în țara noastră, având drept consecință asigurarea procesului judiciar cu probatoriu dobândit pe cale știinșifică, recunoscut la nivel internațional.