Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Conferinţa dedicată Zilei expertului judiciar din aprilie 2019

Published on: Tue, 04/16/2019 - 05:22

 

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministreul Justiţiei al Republicii Moldova are o frumoasă tradiție – de a organiza anual Conferinţa ştiinţifico – practică internaţională dedicată Zilei expertului judiciar.

 

Astfel, pe data de 12-13 aprilie 2019, Centrul a desfășurat al treilea for științific de la declararea Sărbătorii Zilei Naționale a Expertului Judiciar, cu genericul „Problematica expertizei judiciare în Republica Moldova şi perspective de dezvoltare”, care a avut loc în sala „Barcelona” al Complexului Summit Events, mun. Chişinău.    

 

 

 

          Conducerea CNEJ și colectivul experților judiciari au fost onorați cu prezența Dlui Anatolie Munteanu, Secretar General de Stat al Ministerului Justiției, care a deschis ședința cu un cuvînt de salutare către toți participanții, a adus mulțumiri conducerii și experților pentru aportul lor în dezvoltarea domeniului expertizei judiciare, a înmânat diplome de onoare Directorului, Dnei Olga Cataraga.

  

  

 

La marele eveniment au participat experți judiciari colegi, reprezentanți ai mediului academic și conducători ai Institutelor de Cercetări Științifice de Expertize Judiciare din București și Cluj, România, Kiev, Odesa, Donețk Ukraina, Comitetul de Stat pentru Expertize Judiciare a or. Minsc, Belorusia, etc. În cadrul Conferinței a fost încheiat Acordul de colaborare între CNEJ cu ICȘEJ din Donețk, Ukraina, au fost prezentate articole, prezentări de caz, schiţe istorice şi biografice.  

 

 

  

 

 

Colegii din România au propus conlucrarea în comun cu toate instituțiile de expertize judiciare în vederea examinării problemei pregătirii experților judiciari și deschiderii în viitorul apropiat a unor școli naționale de pregătire a experților, necesitate stingentă cu care se confruntă Institutele Științifice de Expertiză Judiciară și a altor țări nu doar din Republica Moldova

.