Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Conferința jubiliară din Harkov.

Published on: Mon, 10/15/2018 - 17:31

 

Conferința jubiliară din 10,11 octombrie curent, cu genericul  ” Probleme actuale ale expertizei judiciare și criminalisticii” din or. Harkov, Ucraina a avut loc în incinta Academiei de Drept și a Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Expertizei Judiciare în numele lui N.S. Bocarius. La lucrări ai participat delegații din toate cele șase institute de cercetări științifice în domeniul expertizei judiciare din Ucraina, Instituitele de profil din România, Belarusi, Kazahstan, Polonia, Armenia.

 

            În cadrul conferinței am studiat practica de lucru ale acestor țări, la capitolul expertizei judiciare, probleme la dispunere și efectuare, cât și am lucrat asupra tematicii cercetărilor științifice primordiale, necesare de efectuat în scopul asigurării bazei științifico-metodice a domeniului.

 

            Delegația CNEJ a prezentat două lucrări, care s-au publicat în culegerea cu materialele conferinței, revista științifică УДК 343.98 А43 anume: ”Некоторые аспекты  исследования копии почерковых объектов”– autori O.Cataraga, P.Petcovici și ” О совершениствовании классификации судебных экспертиз” – autori N. Gurău, I. Lopatenco.

 

          De menționat, întrucât la noi în țară lipsește un mecanism de elaborare a lucrărilor științifice în domeniul expertizei judiciare, de comun cu colegii din  Institutul din Harkov, angajații noștri sunt antrenați la astfel de lucrări. În acest sens anul curent deja se preconizează finisarea a două lucrări științifice și transmiterea lor spre aprobare Consiliului Metodico-Științific (în domeniul expertizei judiciare) din Ucraina.