Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Conferința științifico-practică din Odessa, desfășurată la 15-16 iunie 2018.

Published on: Tue, 06/19/2018 - 08:38

La 15 și 16 iunie 2018 s-au desfășurat  lucrările conferinței științifico-practice cu genericul ”Problemele actuale ale expertizei judiciare. Trecut, prezent viitor”, consacrată aniversării a 105 ani de la fondarea  Institutului de Cercetări Științifice în Domeniul Expertizei Judiciare din Odessa. Forumul  a avut loc în incinta Academiei Juridice din or. Odessa. Reprezentanții CNEJ au susținut o prezentare în fața participanților la conferință, la care au pus în discuție problemele legate de acreditarea laboratoarelor de expertiză judiciară conform ISO/CEI 17025, ca un pas important  în armonizarea activității de expertiză judiciară în plan mondial.   

În cadrul conferinței a fost încheiat acordul de colaborare între CNEJ și Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Expertizei Judiciare din Odessa.  Acest document  prevede activități comune de cercetare, schimb de experiență, comparații interlaboratoare,  etc. În sensul dat, am convenit să petrecem în Chișinău, la 05 și 06 octombrie curent sub egida CNEJ, o masă rotundă cu tema ”Problematica examinărilor copiilor în  expertiza tehnică a documentelor și grafoscopie”.  

LMȘ  CNEJ