Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Credibilitatea și recunoașterea internațională a expertizelor judiciare – scop realizat.

Published on: Fri, 06/16/2017 - 13:07

        La data de 06 și 07 iunie curent, CNEJ a fost evaluat de echipa MOLDAC la conformitatea activității sale standardului SM SR EN ISO/CEU 17025:2006. Evaluarea a fost precedată de o pregătire minuțioasă a laboratoarelor și angajaților Centrului  în plan de demonstrare că în instituție este implementat sistemul de management conform standardului menționat. Evaluarea s-a desfășurat cu respectarea celor mai stricte rigori, personalul MOLDAC și CNEJ dând dovadă de profesionalism și competențe înalte, întrucât rezultatul s-a soldat doar cu o observație și o neconformitate minoră, care au fost  închise în decurs de trei zile cu prezentarea dovezilor corespunzătoareMOLDAC-ului și suntem în așteptarea conferirii acreditării la metoda de examinare a scrisului și semnăturii. Astfel, unsprezece experți grafoscopiști, angajați ai CNEJ, în special ai laboratorului de expertize judiciare criminalistice, laboratorului metodico-științific, dar și din cadrul conducerii, vor efectua expertize grafice sub simbolul acreditării.

        Evaluarea petrecută pentru obținerea acreditării la un domeniu din expertizele criminaliste, la noi în țară este primordială și suntem mândri de faptul, că anume CNEJ este prima instituție care demonstrează credibilitatea și recunoașterea internațională a activităților de expertiză criminalistică.

         În procesul de pregătire pentru implementarea SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, CNEJ a fost asistat de către colegii din România de la Institutul de Expertize Criminalistice din București, în persoana: directorului adjunct, care este și responsabil de calitate, celebrul expert criminalist Marilena Chivu, șeful laboratorului criminalistic București, expertul criminalist, Constantin Mirea și expertul criminalist INEC Sorina Paraschiv. Domniile lor au împărtășit bogata lor experiență profesională, participând personal și la efectuarea încercărilor inter laboratoare în domeniul grafoscopiei.

 În acest mesaj prezentăm adâncă recunoștință, sincere mulțumiri, precum și plecăciuni colegilor nominalizați din cadrul INEC București, care și la momentul evaluării au fost alături de noi, înspecial conducătorului INEC - Grigoraș Bețiu, pentru sprijinulprofesional acordat personalului CNEJ, întru atingerea performanțelor europene în activitatea de expertiză judiciară.