Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

EXPERTIZA JUDICIARĂ GENETICĂ – REALITATE PENTRU MOLDOVA

Published on: Mon, 10/01/2018 - 10:47

Până în 1985, studierea moleculei de ADN nu a constituit o preocupare majoră pentru criminalistică. Alec Jeffreys şi colegii săi de la Universitatea din Lancaster (Anglia) au fos tprimii care au prezentat valenţele infinite pe care ADN-ul le are în identificarea unei personae prin studierea urmelor biologice de orice natură lăsate de o persoană la locul săvârşiri iinfracţiunii .

Procesul de identificare a unei persone începe în momentul în care aceasta lasă la locul infracţiunii o urmă biologică, ce conţine în mod necesar, material genetic. Urmează prelevarea probei de către criminalist apoi analiza de laborator care are drept un act terminus traducerea materialului genetic într-un cod cu formulă unică, irepetabilă, specifică unu singur purtător al acelei informaţii genetice .

La 28 septembrie curent, Comisia de Calificare şi Evaluare a performanţelor  a conferit calificări la specialităţile de expertiză judiciară 26.05 şi 25.01/26.05 la opt candidaţi – experţi judiciari medico-legişti. Astfel, după multă muncă depusă de conducerea  CML, în special în persoana directorului Valeri Savciuc,  la noi în ţară,  realizarea expertizei genetice a devenit realitate.

            Felicităm Centrul de Medicină Legală cu ocazia susţinerii cu succes a examenului de calificare la două specialităţi de expertiză judiciară genetică şi apreciem înalt munca depusă în acest sens de către membrii Comisiei, reprezentanţii mediului academic de profil şi angajaţilor Laboratorului Metodico Ştiinţific CNEJ.