Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Extinderea acreditării în laboratoarele CNEJ

Published on: Tue, 11/13/2018 - 09:07

 

Centrul Naţional de Expertiză Judiciară adresează sincere mulţumiri Casei Naţiunilor Unite (PNUD) şi în special managerului de proiect PNUD, Alexandru Cocîrţă, pentru suportul acordat în vederea obţinerii acreditării şi contribuţiei la dezvoltarea domeniului expertizei judiciare în RM, despre ce vorbesc şi succesele atinse de către CNEJ în ultima perioadă. 

 În acest context, ţinem să vă informăm că a avut loc evaluarea de extindere a CNEJ de către Centrul Naţional de Acreditare din RM (MOLDAC), în urma căreia, la data de 24 octombrie 2018, CNEJ a obţinut acreditarea Laboratoarelor de Expertize Judiciare conform standardului SM SR EN ISO/IEC 17025:2006, pentru domeniul extins definit în Anexa la Certificatul de Acreditare nr. LÎ-114.