Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Forum internațional al experților judiciari specializați în domeniul grafoscopiei și expertizei tehnice a documentelor.

Published on: Mon, 10/08/2018 - 14:43

                

            La 05 octombrie 2018 de către CNEJ a fost organizat un forum științific tematic – masa rotundă cu genericul ”Examinarea documentelor în copie”. La eveniment au participat experții judiciari din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare, Centrul Național Anticorupție, membrii mediului academic de profil  din Moldova și experți judiciari și academicieni  a șase Institute de Cercetări Științifice în domeniul expertizei judiciare din Ucraina, Belarusi și   România.  De menționat faptul, că lucrările au fost deschise și ghidate de către Sorin  Aşămoreanu, dr. hab. în drept, conferențiar la Universitatea Babeș Bolyai din or. Cluj-Napoca, România, fac. Drept, expert judiciar, șeful Laboratorului interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj, filiala Institutului Național de Expertize Criminalistice al Ministerului Justiției din România.

             Problemele abordate de către participanți sunt din cele mai importante și țin de direcțiile primordiale de dezvoltare a științei expertologice, menite să ajute profesioniștii în soluționarea sarcinilor înaintate de către ordonatori. Colegii s-au împărtășit cu metodele și procedurile utilizate în activitățile cotidiene, prezentând lucrări științifice de valoare. O apreciere înaltă a obținut întrunirea desfășurată din partea secretarului corpului de experți criminaliști din România,  expert judiciar particular Lucian Petrică, participant și el la eveniment, spunând, că problemele cu care se  întâlnesc experții judiciari în orice colț al globului s-ar afla, sunt similare și este important să se cunoască abordările științifice ale acestora existente în mai multe state, astfel, ”Fără a cunoaște cum se procedează în condiții similare și în altă parte,  nu poți să știi dacă faci corect”.

              Suntem în speranța, că cunoștințele căpătate de către participanți în cadrul mesei rotunde, vor fi utile în activitatea cotidiană, așa, încât să poată oferi ordonatorilor soluții științifice la cel mai înalt nivel,  care să servească aflării adevărului în procesul judiciar.

               Tot în această zi CNEJ și ICȘEJ din Lvov Ucraina au încheiat un acord de colaborare.