Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Forumul internaţional al experţilor criminalişti (ENFSI), şedinţa grupului de lucru pe grafoscopie: WG ENFHEX

Published on: Mon, 10/09/2017 - 13:25

        În perioada 04.10-06.10.2017, în or. Bled, Slovenia, a avut loc forumul internaţional al experţilor criminalişti (ENFSI), anume şedinţa grupului de lucru pe grafoscopie: WG ENFHEX . Participarea unui expert din cadrul subdiviziunilor de expertiză de la noi din ţară a fost în premieră pentru republica Moldova. Suportul financiar pentru participare a fost acordat de către Guvernul Italiei prin intermediul PNUD.

       Având în vedere, că CNEJ este acreditat la SM SR EN ISO/CEI 17025, a fost admis la acest forum  în calitate de membru la ENFHEX.

       La întrunire au participat experţi criminalişti, specialitatea grafoscopie, din 26 de ţări ale lumii. Menţionez că, în cadrul grupului de lucru, au  fost prezentări făcute de experţii criminalişti din mai multe state, legate de noi abordări ale problemelor în domeniul grafocosopiei, care sunt comune pentru toţi reprezentanţii acestei profesii.  

      Momentul forte, la care  se merită de făcut referinţă, a fost faptul că în cadrul şedinţelor s-au organizat patru sesiuni practice, unde experţii au soluţionat probleme expertale de diferit gen. În acelaşi timp, am studiat şi am aplicat în practică software-ul ”Signature Scop”, prin intermediul căruia sunt identificaţi executorii semnăturilor capturate electronic.

         La fel au fost exerciţii cu privire la identificarea scriptorilor semnăturilor scurte şi a persoanelor bătrâne – probleme destul de dificil de soluţionat în practica cotidiană.

        În acelaşi timp, am avut ocazia să  cunosc oameni de ştiinţă din domeniul grafoscopiei din SUA, Regatul Unit, Germania, care şi-au împărtăşit experienţa lor şi am obţinut acces la platforma ”EUROPOL” a experţilor criminalişti, disponibilă doar membrilor ENFSI, unde sunt plasate cele mai noi realizări ale ştiinţei criminalistice, dar şi  posibilitatea de a primi consultanţă  cu referire la soluţionarea diferitor probleme cazuale.

 

 

Director CNEJ,  Olga Cataraga