Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Forumul științific cu genericul ”Ediția I a citirilor criminalistice”

Published on: Thu, 12/27/2018 - 16:16

 

  

   La 20 decembrie curent în or. Minsk, Belarus, în incinta Academiei Ministerului Afacerilor Interne din R. Belarus s-a desfășurat ediția I a citirilor criminalistice, la care au participat la rând cu personalități de marcă din instituții științifice și învățământ  superior  juridic,  din mai  multe țări: Belarus, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Azerbaidjan, și angajații CNEJ.

    În cadrul citirilor au fost discutate cele mai stringente probleme ale criminalisticii. În plenul forumului au fost susținute lucrări științifice  cu tematică din domeniul expertizei judiciare, procedurii penale, activității operative de investigație, în cadrul cărora au fost înaintate probleme actuale care frământă mințile teoreticienilor și practicienilor profesiilor respective. Angajații CNEJ au prezentat  în plen lucrarea  УДК: 343.148 Некоторые проблемы современной практики производства судебных экспертиз”, care a trezit viu interes  participanților și a generat discuții științifice. Lucrările prezentate de participanți au fost publicate în materialele acestei conferențe internaționale.

 

  Felicităm întreg colectivul CNEJ cu participarea la acest înalt forum.

 LMȘ