Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Guvernul Italiei prin intermediul PNUD susține în continuare domeniul de expertiză judiciară în Republica Moldova.

Published on: Tue, 08/01/2017 - 07:39

    Pe tot parcursul activității de pregătire pentru obținerea acreditării conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, CNEJ a fost susținut financiar de către Guvernul Italiei, prin intermediul programului PNUD. Succesele obținute de CNEJ aveau sî întârzie, dacă nu era suportul Guvernului Italiei atât pe segmentul dotării laboratoarelor cu literatură specială, ustensile, cât și acordarea  ajutorului  metodico-practic din partea Institutului Național de Criminalistică București.
   Vizitele reciproce de lucru ale experților din cadrul INEC și CNEJ, continuă in scopul menținerii și extinderii acrditării  laboratoarelor  CNEJ. Aceste vizite au scopul impărtășirii experienței prin intermediul organizării meselor rotunde, dar și a încercărilor interlaboratoare. O atare vizită urmeză a fi realizată în luna august, la care vor avea loc  încercări inter laboratoare în domeniul expertizei judiciare a circumstanțelor accidentelor rutiere.