Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Implementarea sistemului de management în CNEJ

Published on: Wed, 03/29/2017 - 17:18

Centrul Naional de Expertize Judiciare este pe ultima sută de metri în acţiunile sale de implementare în activitatea laboratoarelor a sistemului de management conform standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

            Activitatea menţionată se desfăţoară în cadrul proiectului Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare ”Suport pentru reforma sectorului justiţiei în Moldova”, componenta 5  - ”Sprijin pentru reforma expertizei judiciare”.

 

          La data de 6 şi 7 iunie curent  Laboratorul de expertize judiciare criminalistice va fi evaluat de către echipa MOLDAC-ului, referitor la conformitatea activităţii cerinţelor standardului  SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 şi acordarea acreditării pentru metoda de examinare a scrisului şi semnăturilor.