Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Invitaţie de participare la lucrările mesei rotunde a experţilor judiciari

Published on: Fri, 08/30/2019 - 09:36

 

Stimaţi colegi !

 

Centrul Naţional de Expertize Judiciare pe lângă Ministreul Justiţiei al Republicii Moldova vă invită să participaţi la Masa rotundă ştiinţifico – practică internaţională cu genericul „Argumentarea ştiinţifică a concluziilor expertului”, care se va desfăşura în mun. Chişinău pe data de 04 octombrie 2019, de la ora 9.00, în sala 227 din incinta Ministerului Justiţiei (str. 31 august 1989, nr. 82). Limbile de comunicare – română, engleză, rusă.

                Rugăm să ne anunţaţi despre participarea fiecărui delegat prin expedierea cât mai curând posibil pe adresa de e-mail a Centrului cnej@justice.gov.md, a formularului de participare (modelul formularului îl găsiţi în anexă).

                Cerinţe faţă de articole : Articolele cu  C Z U  se vor prezenta până pe data de 15 septembrie 2019 pe adresa de e-mail cnej@justice.gov.md,. Volumul unui articol – 2-5 pagini A4, dactilografiate în Microsoft Word 2003, caractere Times New Roman, 14, intervalul 1,0. Parametrii paginii: sus, jos, dreapta – 2,0 cm, stânga – 2,5 cm. Articolul va începe cu titlul (cu majuscule) şi autorii (prenumele și numele deplin, denumirea instituției, orașul și țara). În scopul facilitării identificării autorului și instituției se vor utiliza cifre arabe în upper (superscript) index, plasat în fața prenumelui autorului și denumirii instituției (ex.: 1Gheorghe…  1Instituție…). Se recomandă nu mai mult de 4 autori. Articolele vor conține obligatoriu rezumat în limba engleză (cu indicarea titlului) până la 5-7 rânduri fiecare și următoarele compartimente: actualitatea temei, obiectivele lucrării, material şi metode de cercetare, rezultate obţinute, discuţii, concluzii, bibliografie. Prezentările de caz, schițele istorice și biografice, articolele de sinteză pot devia de la structura menționată. Se permite includerea în text a figurilor, imaginilor și tabelelor, care se întitulează şi numerotează. Referinţele bibliografice vor fi numerotate în cifre arabe în ordinea alfabetică a primului autor și se vor include în conținutul articolului între paranteze pătrate [1], indicându-se doar numărul de ordine al referinței.

 

Pentru mai multe informații ne contactați la:

 

e-mail: cnej@justice.gov.md;          ion.lopatenco@justice.md

Persoane de contact:        Ion Lopatenco    + 373 22 232 610;

                                               Lilia Florea                         + 373 22 232 609.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           F O R M U L A R

                                pentru participare la Masa rotundă ştiinţifico-practică internaţională,

                                                 mun. Chişinău, 04 octombrie 2019

 

 

Nume

 

Prenume

 

Titlu ştiinţific

 

Titluri onorifice

 

Funcţia

 

Denumirea şi adresa instituției

 

Date despre coautori

 

 

Denumirea lucrării (articolului)

 

Prezentarea articolului

(Da)

(Nu)

Necesitatea folosirii tehnicii multi-media

(Da)

(Nu)

Date de contact (telefon, e-mail, etc.)

 

Necesitatea bronării camerei de hotel

(Da)

(Nu)

Semnătura