Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Literatură metodică pentru CNEJ

Published on: Thu, 06/01/2017 - 16:14

    În cadrul proiectului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare ”Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova”, componenta 5  -”Sprijin pentru reforma expertizei judiciare”, Centrul Național de expertize Judiciare a primit cu titlu de donație mai multe ediții ale manualelor și literaturii de specialitate din diverse domenii ale  specialităților de expertiză judiciară. La     05.04.2017  setul de cărți a fost înmânat conducerii CNEJ de către managerul de proiect  Alexandru Cocîrță. Literatura donată va fi de un mare folos Laboratorului Metodico-științific și întreg colectivului de experți ai CNEJ, la dobândirea probelor prin metode științifice.