Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Lucrare prezentată la cea de-a 8-a conferință științifică internațională ”Aplicarea grafologiei în criminologie, bolile neurologice și psihiatrice în contextul judiciar”

Published on: Tue, 12/26/2017 - 16:07

 

           Doi experți judiciari din cadrul CNEJ, în perioada 13.12-17.12.2017, în or. Roma, pentru participare la lucrările celei de a opta conferință în cadrul ”Grafopatologie în domeniul judiciar”, cu genericul ”Aplicarea grafologiei în criminologie, bolile neurologice și psihiatrice în contextul judiciar” Institutul Național de Cercetări Științifice în domeniul grafologiei din Italia, Vă informăm că  am realizat obiectivele, ba chiar și mai mult decât ne-am propus.

 

Conferința a fost organizată de Centrul internațional de grafologie medicală din Roma.

 

        În cadrul conferinței am prezentat o lucrare științifică c tema ”Examinarea criminalistică a semnăturilor  persoanelor în etate” . Lucrarea dată a fost pregătită de comun cu directorul filialei  Institutului național de Expertize Criminalistice din Cluj, conf. univ. dr. Sorin Alămoreanu și judecătorul de tribunal de gradul 1, România, consul general la ambasada României din  Roma,  Beatrice Birau.

 

         Este de menționat faptul, că la astfel de întruniri, experții din Moldova, pentru prima dată evaluează în calitate de prezentatori a lucrărilor științifice comune.

 

        În sensul desfășurării activității științifice la conferința dată a fost prezentă o expoziție de tehnică criminalistică a producătorului ”FOREINST”, care a fost invitat pentru workshop  în cadrul conferinței internaționale a experților judiciari, planificată la Chișinău, pentru 13.04.2018.

 

     În același timp, toți colegii din cadrul CNEJ, vor avea acces la lucrările conferinței și vor putea aplica abordările prezentate în practica expertizei grafoscopice contemporane. 

 

LMȘ CNEJ