Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

MASA ROTUNDĂ INTERNAȚIONALĂ A EXPERȚILOR JUDICIARI

Published on: Fri, 10/11/2019 - 17:23

 

La 04 octombrie curent, Ministerul Justiției a găzduit forumul internațional al  experților judiciari  cu genericul ”Argumentarea științifică a concluziilor expertului judiciar”.

          Masa rotundă s-a desfăşurat cu participarea experților judiciari de talie din  instituții similare din România, Ucraina, Belarus, cu care Centrul Național de Expertize Judiciare al Ministerul Justiției colaborează cu succes de mai mulți ani.

                La fel, au fost prezenți și specialiștii noștri din celelalte Instituții de expertiză judiciară și Universitare din Moldova, ce reprezintă o expresie clară și o apreciere a rolului de coordonare pe care CNEJ-ul îl are pentru domeniul deosebit de important al expertizei judiciare. El va fi întotdeauna unul disputat, dar fără îndoială, că procesul de înfăptuire a justiției și de apărare a statului de drept nu se poate concepe fără expertiza judiciară.

Deosebit de important este faptul, că ne-a onorat cu prezența dnul conferențiar  universitar, doctor habilitat Sorin Alămoreanu, autor a mai multor  publicații, monografii  în domeniul teoriei şi practicii expertizei judiciare, la fel și  personalitățile notorii din București, doctor, inginer chimist, colonel în rezervă Maria –Georgeta Stoian, autor a mai multor  publicații, monografii în materie de expertiză judiciară, expertul criminalist privat din București Lucian Petrică, colonel în rezervă, cât și directorul Institutului de Expertiză Judiciară din Odesa, de la care și-a pornit activitatea instituția de expertiză judiciară de la noi din țară – dnul Ripenco Artur, doctror în drept, pentru a împărtăși experiența institutelor sale cu colegii din Republica Moldova.

Lucrările  mesei rotunde, prezentate de participanți și altele, care  nu s-a reușit a le prezenta, au fost publicate într-o ediție specială a revistei științifice ”Noi și legea” și vor fi utile experților judiciari practicieni, dar și beneficiarilor de expertize judiciare, atât de la  noi din țară, cât și din alte state. De menționat faptul, că inclusiv experții tineri și stagiari și-au prezentat lucrările științifice, care au fost apreciate cu brio de către reprezentanții lumii științifice.

Tematica abordată la masa rotundă, este de o importanță deosebită, având în vedere rolul ce-i revine expertizei judiciare în calitate de  mijloc de probă în procesul judiciar.

Astfel de evenimente, sunt o cale de amplificare a eforturilor pe care statul nostru le face pentru apropierea de Uniunea Europeană. CNEJ trebuie să continue, fără îndoială, inclusiv cu sprijinul INEC,  eforturile pentru primirea sa în calitate de membru deplin al Rețelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI).