Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Masa rotundă Lvov ”Dezvoltarea expertizei judiciare și perspective”

Published on: Thu, 01/31/2019 - 14:56

 

     Angajații CNEJ au participat la masa rotundă jubiliară din 25 și 26 ianuarie curent, cu genericul  ”Dezvoltarea expertizei judiciare și perspective” din or. Lvov, Ucraina, vă comunic următoarele.

 

     Forumul  a avut loc în incinta Palatului de Cultură al feroviarilor. La lucrări au participat delegații din toate cele șase institute de cercetări științifice în domeniul expertizei judiciare din Ucraina și Institutul de profil din Polonia.

 

     În cadrul evenimentului am studiat practica de lucru ale acestor entități la capitolul expertizei judiciare, probleme la dispunere și efectuare a expertizelor, dar mai amănunțit,  au fost puse în discuție problemele de formare profesională a experților judiciari.

 

     Delegația CNEJ a prezentat o lucrare, care va fi publicată în culegerea cu materialele conferinței, revista științifică УДК:343.148(478) ”Cистема судебной экспертизы в республике Mолдова. Проблематика”– autori O. Cataraga, P. Petcovici.

 

     În context, am identificat și stabilit cu colegii din ICȘEJ Lvov mecanismul de efectuare a stagiului experților judiciari din cadrul CNEJ în domeniu construcțiilor specialitățile 15.01-15.03. Astfel, urmează să convenim perioada și durata stagiului a doi-trei angajați pentru anul curent în ICȘEJ Lvov.

 

    Având în vedere starea în care ne aflăm la moment cu expertiza  judiciară în domeniul construcțiilor, inclusiv necesitatea elaborării metodicilor, faptul stagiului experților judiciari din cadrul CNEJ în  instituția cu o reputație științifico-practică de nivel  european va avea impact decizional în redresarea situației cu expertizele de genul respectiv.