Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Necrolog expertului judiciar Vozniuc Larisa

Published on: Thu, 03/19/2020 - 10:23

După o luptă aprigă cu o boală nemiloasă, s-a stins din viaţă doamna Vozniuc Larisa - expert judiciar, cu renume în ţară şi peste hotarele acesteia, care a activat timp îndelungat în cadrul Laboratorului de expertize judiciare criminalistice al Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei. Republica Moldova a pierdut o personalitate notorie în domeniul expertizei judiciare criminalistice, expertizele cele mai solicitate în procesul judiciar.

                Expertul judiciar Vozniuc Larisa şi-a dedicat mai mult de trei decenii din viaţa sa expertizei judiciare, cunoaşterii şi cercetării ştiinţifice, aducând o contribuţie semnificativă la dezvoltarea expertologiei şi la înfăptuirea justiţiei, rămânând a fi pentru cei care au cunoscut-o o doamnă cu înalte calităţi morale şi intelectuale.

                Din dorinţa arzătoare de dezvoltare şi cunoaştere, pe parcursul activităţii sale, dumneaei a participat la mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale, mese rotunde, etc. în domeniul expertizei judiciare şi criminalisticii, împărtăşind de fiecare dată cunoştinţele şi experienţa acumulată cu tânăra generaţie de experţi, astfel contribuind la formarea acestora.

               De asemenea, dumneaei a participat la elaborarea unui şir de materiale metodice, printre care şi Metodica tip de efectuare a expertizei judiciare COD: MT – 5.01 „de determinare a autorului de text”, astfel participînd activ la elaborarea cadrului metodic şi normativ al CNEJ. 

Suntem profund îndurerați de această pierdere enormă și în aceste momente de mare tristețe, transmitem condoleanțe și compasiune familiei îndurerate.

 

 Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească în pace.

 

Colectivul Centrului Naţional de Expertize Judiciare