Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Opinie privind articolul :” Consideratii asupra unor factori ce influenteaza termenii de efectuare a expertizelor judiciare.”

Published on: Thu, 04/26/2018 - 16:03

Opinie  privind articolul :” Consideratii asupra unor factori ce influenteaza termenii de efectuare a expertizelor judiciare.”

 

Consideratii asupra unor factori ce influenteaza termenii de efectuare a expertizelor judiciare

Autori: Olga Cataraga, Lâsâi Anatolie

Articolul este corect structurat sub aspect teoretic şi metodologic, iar problematica tratată este una de actualitate, ea influenţând în mod semnificativ celeritatea infăptuirii actului de justiţie. Analiza duratei realizării diferitelor expertize judiciare este argumentată logic conceptual pe date statistice prin raportare procentuală. Astfel, analiza are o  fundamentare neechivocă şi în acelaşi timp observăm claritatea demonstraţiei.

Sunt bine suprinse, descrise şi analizate cauzele obiective şi subiective, integrându-le în cerinţele standardelor de calitate aplicate laboratoarelor de expertise din Rep. Moldova. Apreciem ca utile şi bine formulate concluziile autorilor din prespectiva unor soluţii necesare ale problemei generate în toate sistemele judiciare de durata expertizelor judiciare. Articolul indeplineşte în opinia mea cerinţele de formă şi conţinut pentru publicare.

 

 

Conf.Univ.dr.hab   Sorin ALAMOREANU