Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

În premieră - Video seminar științific internațional.

Published on: Fri, 03/02/2018 - 13:14

 

   Pentru prima dată în practica de expertiză judiciară a Republicii Moldova, astăzi 02.03.2018 se desfășoară video-seminarul științific internațional, cu oficul central în Institutul  de Cercetări Științifice în domeniul  Expertizei Judiciare în numele prof. Bokarius M. din or. Harkiv, Ucraina.

Tema este foarte actuală, având în vedere conținutul acesteia ”Conceptul acreditării în domeniul activității de expertiă judiciară”. La acest seminar participă 12 instituții de expertiză judiciară, 11 din Ucraina și Centrul Național de Expertiză Judiciară din Republica Moldova. Este remarcabil faptul, că seminarul a debutat cu prezentarea ”Problematica acreditării laboratoarelor de expertiză” . Discursul a fost deținut de către directorul Centrulu, Olga Cataraga și managerul calității  Nicolae Gurău, experți judiciari de categorie superioară.

 Concomitent la lucrăerile video-seminarului în derulare participă experții judiari pe domenii.

 Raportul prezentat a fost însoțit de dezbateri din partea colegilor participanți, la rândul nostru, experții moldoveni au posibilitatea să discute cele mai stringente probleme din domeniul expertizei judiciare și să-și împărtășeasca experiența proprie.

În acest sens, schimbul de opinii între experți judiciari de specialități similare ajută considerabil la soluționarea sarcinilor ce stau în fața instituțiilor de expertiză judiciară, dar și în scopul abordării corecte a proceselor noi ce se desfășoară în domeniul expertize judiciare în întreaga lume.