Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Prima conferinţă internaţională organizată de CNEJ.

Published on: Tue, 04/17/2018 - 10:11

Lucrările primei conferințe internaționale a experților judiciari cu genericul ”Argumentarea științifică a rapoartelor de expertiză judiciară” din 13,14 aprilie 2018

   Lucrările primei conferințe internaționale a experților judiciari cu genericul ”Argumentarea științifică a rapoartelor de expertiză judiciară” consacrată zilei expertului judiciar din Republica Moldova,  s-a desfășurat sub egida Centrului de Expertiză Judiciară a Ministerului Justiției RM, la 13 și 14 aprilie curent. Cuvânt de deschidere a conferinței a ținut Secretarul General de Stat al Ministerului justiției, domul Anatolie Munteanu, care a salutat prezența colegilor din România, Ucraina, Italia. De asemenea a apreciat, că prezența specialiștilor noștri  din celelalte instituții de expertiză judiciară  și universitare din Moldova, este o expresie clară și o apreciere a rolului de coordonare pe care CNEJ-ul trebuie să-l  aibă. Acest domeniu deosebit de important al expertizei judiciare va fi întotdeauna unul disputat, dar fără îndoială, că procesul de înfăptuire a justiției și de apărare a statului de drept nu se poate concepe fără ea.

   Analiza științifică a probelor este o garanție și o condiție a unei justiții moderne, iar experții judiciari chiar dacă, uneori se uită, sunt o categorie indispensabilă a acestui sistem. Munca lor implică o pregătire și o atenție profesională deosebită, uneori ignorată de beneficiarii expertizelor. Pe lângă rigorile procedurii, ei trebuie să răspundă și celor ale științei, fără care munca lor nu și-ar atinge scopul.  Să nu uităm, că adevărul științific transcende granițelor trasate de oameni ca limite ale statelor, el fiind unul singur, verificat sau respins de comunitatea științifică. Poate de aceea ziua expertului judiciar este atât de bine ”sărbătorită” printr-o conferință științifică internațională.

   Avem exemplele statelor europene cu institute puternice de expertiză (Olanda, Germania, Polonia, România). De altfel,  cu această ocazie INEC (Institutul Național de Expertize Criminalistice) al MJ din România și-a trimis un reprezentant, conferențiar universitar, doctor habilitat d-l Sorin Alămoreanupentru  pentru a se încheia și un acord de colaborare între INEC și CNEJ. Această inițiativă  este o cale de  amplificare a eforturilor pe care statul nostru le face pentru apropierea de uniunea europeană, iar CNEJ va continua, fără îndoială și cu sprijinul INEC demersurile pentru primirea sa ca membru deplin al rețelei europene a institutelor de criminalistică. Poate o condiție importantă a acceptării CNEJ în ENFSI este cea a reluării statutului de institut de cercetări științifice de către CNEJ. Ideile în legătură cu promovarea unor proiecte cu fonduri europene pentru dezvoltarea CNEJ și ridicarea gradului de pregătire profesională al experților judiciari ar constitui și încă o condiție în acest sens.

   CNEJ ar deveni astfel  și el un partener important pentru institutele din Kiev și Harkov, răspunzând la rândul său sprijinului acordat de acestea. De fapt, conducătorii acestor instituții: directorul ICȘEJ din Kiev, doctor în drept, Ruvin Alexandru  și directorul adjunct al ICȘEJ din Harkov Simacova-Efremean Ella,doctor în drept, prezenți la eveniment, au apreciat activitatea de colaborare a CNEJ, atât n plan științific, cât și practic, menționând cu diplome și medalii conducerea ți angajații CNEJ. D-l Solrin Alămoreanu a conferit CNEJ Diploma de Onoare a Societății Române de Criminalistică, Criminologie și Științe Penitenciare, în semn de recunoștință pentru colaborarea fructuoasă.

   Lucrările conferinței au decurs interesant, oaspeții și colegii de breaslă de la noi din țară, inclusiv cei din mediul academic au prezentat lucrări valoroase, utile pentru activitatea zilnică atât a experților judiciari, cât și a beneficiarilor serviciilor de expertiză judiciară, reprezentații cărora de asemenea au participat la conferință. Toate lucrările conferinței sunt publicate în ediția specială a revistei științifico-practice ”Legea și viața”, aprilie 2018, ISSN 1810-309X.

   CNEJ aduce mulțumiri partenerilor în organizarea conferinței: Direcției de Expertize Judiciare a Centrului Național Anticorupție, Direcției Expertiză  a Documentelor a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI și Academiei Ștefan cel Mare, tuturor participanților și în special domului Secretat General de Stat al MJ Anatolie Munteanu și domnului conferențiar universitar, doctor în drept Sorin Alămoreanu pentru susținerea și ajutorul practic acordat.

   Suntem în speranța utilității evenimentului desfășurat pentru sporirea calității serviciilor de expertiză judiciară de la noi din țară și pentru dezvoltarea domeniului, în scopurile asigurării beneficiarilor cu probatoriu obiectiv, bazat pe cele mai moderne realizări ale științei.

 

Conducerea CNEJ