Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Problemele expertizei judiciare în domeniul construcţiei în Republica Moldova

Published on: Mon, 06/11/2018 - 15:17

   La data de 8 iunie 2018, la iniţiativa Domnului Anatolie Munteanu, Secretar General de Stat al Ministerului Justiţiei, Centrul Naţional de Expertize Judiciare a organizat desfăşurarea mesei rotunde cu genericul „Problemele expertizei judiciare în domeniul construcţiei în Republica Moldova” – activitate inclusă şi în Planul de activitate al Ministerului Justiţiei pentru a.c.

   La lucrările şedinţei au participat experşi judiciari ai Centrului, ordonatori de expertize judiciare din cadrul Procuraturii Generale, Centrului  Naţiional Anticorupţie, Departamentului de Poliţie, Inspectoratului General de Poliţie, precum şi avocaţi cointeresa şi de problematica vizată, în total 29 persoane.

   Dna Olga Cataraga, directorul CNEJ, Dnul Anatolie Achimov, Ion Rusu, experţi judiciari şi doctori habilitaţi în domeniul construcţiilor, şi alţii au prezentat discursuri, urmare s-au purtat conversaţii, schimb de păreri asupra problemelor domeniului expertizei judiciare în construcţii şi modul de soluţionare a acestora.

   Participanţii au apreciat buna organizare a şedinţei şi au încurajat Ministerul Justiţiei să promoveze şi mai departe modificările propuse la Legea nr.68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, în deosebi art. 40, alin.(3), care actualmente are un impact negativ asupra activităţii experţilor judiciari în domeniul construcţiilor.

Problematica discuţiilor în şedinţă pot fi accesate pe site-ul CNEJ: cnej.gov.md, compartamentul „Informaţie utilă”, „Ghiduri”, „Problematica expertizei judiciare în construcţii” http://cnej.gov.md/ro/content/ghiduri/.

 

Conducerea CNEJ

 

11.06.2018