Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

S-A încheiat primul ciclu de instruiri a viitorilor judecători și procurori la cursul „EXPERTIZA JUDICIARĂ„

Published on: Wed, 12/13/2017 - 09:48

 

Instruirea viitorilor judecători și procurori la cursul ”Expertiza judiciară” a finisat.

 

Acest curs a fost citit în cadrul formării viitorilor procurori și judecători la Instituitul Național al Justiției.

 

Viitorilor procurori și judecători le-au fost  furnizate baze teoretice pentru a înțelege competențele generale și speciale ale expertului judiciar, cultivate deprinderi practice de a realiza personal acțiuni de ordonare a expertizei cu cunoaștere a specificului pregătirii obiectelor de expertizat, funcție de gen de expertiză, formularea sarcinilor expertului, de a întocmi ordonanțe și încheieri de dispunere a diferitor tipuri de expertize, de a aprecia oportunitatea numirii anumitor tipuri de expertize, de apreciere juridică a raportului de expertiză.

           Audienții au susținut cu succese examenul. Colectivul Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției adresează calde felicitări audienților absolvenți ai acestui curs și mulțumiri pentru cunoștințele însușite, cu speranțe de conlucrare eficientă pentru viitor.