Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Vizita de lucru a ministrului justiției la Centrul Național de Expertize Judiciare.

Published on: Thu, 06/28/2018 - 17:02

Astăzi, 28 iunie 2018 doamna ministru Victoria Iftodi  a vizitat Centrul  Național  de Expertize Judiciare din subordine.  În cadrul vizitei  doamna ministru a discutat cu angajații Centrului cele mai stringente probleme legate  de activitatea de expertiză judiciară: acordarea CNEJ a statutului de instituție științifică, perfecționarea cadrului normativ, asigurarea condițiilor decente de muncă, etc.

CNEJ aduce mulțumiri doamnei  Iftodi, pentru  înțelegerea  problemelor  cu care se confruntă expertiza judiciară și suportul acordat în scopul soluționării acestora și dezvoltării  în continuare a domeniului atât de necesar în asigurarea procesului judiciar cu probatoriu științific.

 

Secretariat CNEJ