Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Știri

17/06/2019 | Știri

12 iunie 2019 masa rotundă internaţională cu tematica: „Проблеми та перспективи розвитку судовоi експертизи”, присвяченому 145-риччю з дня народження Засл. Проф. М.П. Маkаренка

In contextul rezultatelor deplasării directorului şi a doi angajaţi CNEJ la masa rotundă internaţională, vă comunic că au participat reprezentanţi din R. Moldova, Belorusia, Odessa, Dnepropetrovsc,...detalii
27/05/2019 | Știri

Angajaţii CNEJ au participat la Conferinţa internaţională în România ”60 de ani de expertize criminalistice în sistemul justiţiei”

La lucrările Conferinţei jubiliare din 22-24 mai curent, cu genericul ” 60 de ani de expertize criminalistice în sistemul justiţiei” din or. Cluj, România, au participat patru angajaţi CNEJ şi...detalii
16/04/2019 | Știri

Conferinţa dedicată Zilei expertului judiciar din aprilie 2019

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministreul Justiţiei al Republicii Moldova are o frumoasă tradiție – de a organiza anual Conferinţa ştiinţifico – practică internaţională dedicată...detalii
28/03/2019 | Știri

În atenţia experţilor judiciari : Conferinţa dedicată Zilei expertului judiciar din aprilie 2019

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministreul Justiţiei al Republicii Moldova organizează Conferinţa ştiinţifico – practică internaţională dedicată Zilei expertului judiciar cu...detalii
31/01/2019 | Știri

Masa rotundă Lvov ”Dezvoltarea expertizei judiciare și perspective”

Angajații CNEJ au participat la masa rotundă jubiliară din 25 și 26 ianuarie curent, cu genericul ”Dezvoltarea expertizei judiciare și perspective” din or. Lvov, Ucraina, vă comunic următoarele...detalii
04/01/2019 | Știri

Exercițiul colaborativ în domeniul expertizei grafoscopice CE-18

Din anul 2017, CNEJ este membru în grupul de lucru ENFHEX în cadrul ENFSI. Anual de către acest grup se organizează exerciții colaborative la care participă laboratoare de expertiză criminalistică...detalii
27/12/2018 | Știri

Forumul științific cu genericul ”Ediția I a citirilor criminalistice”

La 20 decembrie curent în or. Minsk, Belarus, în incinta Academiei Ministerului Afacerilor Interne din R. Belarus s-a desfășurat ediția I a citirilor criminalistice, la care au participat la rând cu...detalii
13/11/2018 | Știri

Extinderea acreditării în laboratoarele CNEJ

Centrul Naţional de Expertiză Judiciară adresează sincere mulţumiri Casei Naţiunilor Unite (PNUD) şi în special managerului de proiect PNUD, Alexandru Cocîrţă, pentru suportul acordat în vederea...detalii
07/11/2018 | Știri

CONFERINȚA ”EXPERTIZA JUDICIARĂ ÎN ROMÂNIA”

În cadrul conferinței au fost prezentate problemele din domeniul practicii judiciare, conexe expertizei judiciare. Cuvânt pe problemele de expertiză judiciară în România, au luat Ministrul Justiției...detalii
31/10/2018 | Știri

Participarea angajaților CNEJ la conferința internațională științifică cu genericul ”Istoria și contemporaneitatea formării experților judiciari” din 25,26 octombrie curent, desfășurată în or. Minsk, Belarus.

Forumul a avut loc în incinta Institutului de perfecționare și ridicare a calificării cadrelor de experți judiciari a Comitetului de Stat de Expertize Judiciare. La lucrări au participat instituțiile...detalii
15/10/2018 | Știri

Conferința jubiliară din Harkov.

Conferința jubiliară din 10,11 octombrie curent, cu genericul ” Probleme actuale ale expertizei judiciare și criminalisticii” din or. Harkov, Ucraina a avut loc în incinta Academiei de Drept și a...detalii
08/10/2018 | Știri

Forum internațional al experților judiciari specializați în domeniul grafoscopiei și expertizei tehnice a documentelor.

La 05 octombrie 2018 de către CNEJ a fost organizat un forum ș tiin ț ific tematic – masa rotundă cu genericul ”Examinarea documentelor în copie”. La eveniment au participat exper ț ii judiciari din...detalii
01/10/2018 | Știri

EXPERTIZA JUDICIARĂ GENETICĂ – REALITATE PENTRU MOLDOVA

Până în 1985, studierea moleculei de ADN nu a constituit o preocupare majoră pentru criminalistică. Alec Jeffreys şi colegii săi de la Universitatea din Lancaster (Anglia) au fos t primii care au...detalii
19/09/2018 | Știri

Continuă activitățile de asigurare a calității rezultatelor pe domeniile de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ.

În luna august curent, laboratorul interjude ț ean de expertize criminalistice Cluj al Institutul Na ț ional de Expertize Criminalistice din România a efectuat încercări inter laborator, organizate...detalii

Pages

Subscribe to Știri