Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Știri

Ședința de bilanț a Proiectului Națiunilor Unite pentru dezvoltare în Republica Moldova.

La 26.07.2018 a avut loc raportarea rezultatelor atinse de către PNUD pe segmentul suportului acordat reformei justiției, pentru jumătatea de an 2018. Acest proiect a debutat în 2014 și finalizează...detalii

În atenţia ordonatorilor expertizelor judiciare!

Centrul Naţional de Expertize Judiciare Vă anunţă că începând cu data de 16.07.2018 noul sediu al CNEJ este MD-2004, mun. Chişinău, bd, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, et.14, bir.1416 . Datele de...detalii

105 ani de la înfiinţarea expertizei judiciare în Ucraina

La 04 iulie 2018 Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Expertize Judiciare din Kiev a celebrat 105 ani de la înfiinţare. Cu această ocazie ICŞEJ din Kiev a organizat o conferinţă internaţională...detalii

Vizita de lucru a ministrului justiției la Centrul Național de Expertize Judiciare.

Astăzi, 28 iunie 2018 doamna ministru Victoria Iftodi a vizitat Centrul Na ț ional de Expertize Judiciare din subordine. În cadrul vizitei doamna ministru a discutat cu angaja ț ii Centrului cele mai...detalii

05 – 06 octombrie 2018 masa rotundă ştiinţifico – practică cu genericul „Problematica examinării copiilor în expertiza tehnică a documentelor şi grafoscopică”.

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova organizează pe data de 05 – 06 octombrie 2018 masa rotundă ştiinţifico – practică cu genericul „...detalii

Conferința științifico-practică din Odessa, desfășurată la 15-16 iunie 2018.

La 15 și 16 iunie 2018 s-au desfășurat lucrările conferinței științifico-practice cu genericul ”Problemele actuale ale expertizei judiciare. Trecut, prezent viitor”, consacrată aniversării a 105 ani...detalii
11/06/2018 | Știri

Problemele expertizei judiciare în domeniul construcţiei în Republica Moldova

La data de 8 iunie 2018, la iniţiativa Domnului Anatolie Munteanu, Secretar General de Stat al Ministerului Justiţiei, Centrul Naţional de Expertize Judiciare a organizat desfăşurarea mesei rotunde...detalii
11/05/2018 | Știri

Exerciţiul colaborativ în domeniul expertizei judiciare a scrisului.

Exerciţiul colaborativ în domeniul expertizei judiciare a scrisului.detalii
26/04/2018 | Știri

Opinie privind articolul :” Consideratii asupra unor factori ce influenteaza termenii de efectuare a expertizelor judiciare.”

Opinie privind articolul :” Consideratii asupra unor factori ce influenteaza termenii de efectuare a expertizelor judiciare.” Consideratii asupra unor factori ce influenteaza termenii de efectuare a...detalii
20/04/2018 | Știri

Acord de colaborare.

Astăzi. 20.04.2018 la Minsk a fost incheiat acord de colaborare între CNEJ şi Centrul ştiinţifico-practic al Comitetului de stat pentru expertize judiciare al Republicii Belarusi. Acest acord va...detalii
17/04/2018 | Știri

Prima conferinţă internaţională organizată de CNEJ.

Lucrările primei conferin ț e interna ț ionale a exper ț ilor judiciari cu genericul ”Argumentarea ș tiin ț ifică a rapoartelor de expertiză judiciară” din 13,14 aprilie 2018 Lucrările primei...detalii
02/03/2018 | Știri

În premieră - Video seminar științific internațional.

Pentru prima dată în practica de expertiză judiciară a Republicii Moldova, astăzi 02.03.2018 se desfășoară video-seminarul științific internațional, cu oficul central în Institutul de Cercetări...detalii
30/01/2018 | Știri

CNEJ menționat de Asociația Obștească ”Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Astăzi, 30.01.2018 de la Asocia ț ia Obș tească ” Ș tefan cel Mare ș i Sfânt”, CNEJ a primit în semn de recuno ș tin ț ă pentru contribu ț ia adusă Societă ț ii, portretul lui Ș tefan cel Mare ș i...detalii
26/12/2017 | Știri

Lucrare prezentată la cea de-a 8-a conferință științifică internațională ”Aplicarea grafologiei în criminologie, bolile neurologice și psihiatrice în contextul judiciar”

Doi experți judiciari din cadrul CNEJ, în perioada 13.12-17.12.2017, în or. Roma, pentru participare la lucrările celei de a opta conferință în cadrul ”Grafopatologie în domeniul judiciar”, cu...detalii

Pages

Subscribe to Știri