Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Știri

17/04/2018 | Știri

Prima conferinţă internaţională organizată de CNEJ.

Lucrările primei conferin ț e interna ț ionale a exper ț ilor judiciari cu genericul ”Argumentarea ș tiin ț ifică a rapoartelor de expertiză judiciară” din 13,14 aprilie 2018 Lucrările primei...detalii
02/03/2018 | Știri

În premieră - Video seminar științific internațional.

Pentru prima dată în practica de expertiză judiciară a Republicii Moldova, astăzi 02.03.2018 se desfășoară video-seminarul științific internațional, cu oficul central în Institutul de Cercetări...detalii
30/01/2018 | Știri

CNEJ menționat de Asociația Obștească ”Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Astăzi, 30.01.2018 de la Asocia ț ia Obș tească ” Ș tefan cel Mare ș i Sfânt”, CNEJ a primit în semn de recuno ș tin ț ă pentru contribu ț ia adusă Societă ț ii, portretul lui Ș tefan cel Mare ș i...detalii
26/12/2017 | Știri

Lucrare prezentată la cea de-a 8-a conferință științifică internațională ”Aplicarea grafologiei în criminologie, bolile neurologice și psihiatrice în contextul judiciar”

Doi experți judiciari din cadrul CNEJ, în perioada 13.12-17.12.2017, în or. Roma, pentru participare la lucrările celei de a opta conferință în cadrul ”Grafopatologie în domeniul judiciar”, cu...detalii
13/12/2017 | Știri

S-A încheiat primul ciclu de instruiri a viitorilor judecători și procurori la cursul „EXPERTIZA JUDICIARĂ„

Instruirea viitorilor judecători și procurori la cursul ”Expertiza judiciară” a finisat. Acest curs a fost citit în cadrul formării viitorilor procurori și judecători la Instituitul Național al...detalii
11/12/2017 | Știri

Colaborare științifică

Experții din cadrul CNEJ în perioada 07.12-10.12.2017, au avut o vizită de lucru în or. Harkov, la Institutul Național de Cercetări Științifice în domeniul Expertizei Judiciare al Ministerului...detalii
09/10/2017 | Știri

Forumul internaţional al experţilor criminalişti (ENFSI), şedinţa grupului de lucru pe grafoscopie: WG ENFHEX

În perioada 04.10-06.10.2017, în or. Bled, Slovenia, a avut loc forumul internaţional al experţilor criminalişti (ENFSI), anume şedinţa grupului de lucru pe grafoscopie: WG ENFHEX . Participarea unui...detalii
02/10/2017 | Știri

Teste colaborative

Teste colsborative pentru evaluarea profesională a experţilor judiciari ai CNEJ la nivel internaţional. Eveniment mult aşteptat de către conducerea Centrului Naţional de Expertize Judiciare şi...detalii
01/08/2017 | Știri

Guvernul Italiei prin intermediul PNUD susține în continuare domeniul de expertiză judiciară în Republica Moldova.

Pe tot parcursul activității de pregătire pentru obținerea acreditării conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, CNEJ a fost susținut financiar de către Guvernul Italiei, prin intermediul programului PNUD...detalii
16/06/2017 | Știri

Credibilitatea și recunoașterea internațională a expertizelor judiciare – scop realizat.

La data de 06 și 07 iunie curent, CNEJ a fost evaluat de echipa MOLDAC la conformitatea activității sale standardului SM SR EN ISO/CEU 17025:2006. Evaluarea a fost precedată de o pregătire minuțioasă...detalii
01/06/2017 | Știri

Literatură metodică pentru CNEJ

În cadrul proiectului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare ”Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova”, componenta 5 -”Sprijin pentru reforma expertizei judiciare”, Centrul...detalii
29/03/2017 | Știri

Implementarea sistemului de management în CNEJ

Centrul Naional de Expertize Judiciare este pe ultima sută de metri în acţiunile sale de implementare în activitatea laboratoarelor a sistemului de management conform standardului interna ţ ional SM...detalii

Pages

Subscribe to Știri