Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Funcţii vacante

 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei - instituţie de stat specializată în sfera efectuării expertizelor judiciare

 

Adresa juridică: MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Cebotari, 2

 

 

 

 

Persoana de contact – Cernei Elizaveta,  responsabil resurse umane;

Informaţii suplimentare:

telefon: + (373) 22 23 8422

 

e-mail: cnej@justice.gov.md