Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Chestionar de satisfacţie

Stimate client,

Prin intermediul acestui chestionar Centrul Naţional de Expertize Judiciare Vǎ oferă posilitatea de a evalua calitatea serviciului prestat de instituția noastrǎ. Aprecierea Dumneavoastră în ceea ce priveşte prestaţia serviciilor de către instituția noastră ne va fi de un ajutor deosebit, întrucît suntem preocupaţi de îmbunǎtǎţirea continuă a calităţii serviciilor oferite. Vă mulţumim pentru sprijinul acordat!

Vă rugăm să completaţi chestionarul următor prin bifarea în căsuţa corespunzătoare unui calificativ şi completarea rubricilor, acolo unde este necesar.