Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Desfășurare a examenelor de calificare

     

Noua  modalitate de desfășurare a examenelor de calificare a experților judiciari, stipulată în HG 1411 din 27.12.2016, impune o abordare  specială a activităților de pregătire atât a candidaților, cât și a membrilor Comisiei de Calificare și Evaluare a performanțelor experților judiciari (CCEEJ). În același timp, o sarcină destul de dificilă îi revine și Consiliului metodico-științific  constituit pe lângă CNEJ.   Toate testele, probleme practice pentru fiecare specialitate de expertiză judiciară se prezintă CCEEJ, doar după aprobarea lor ce către Consiliu.

Experții judiciari din cadrul laboratoarelor CNEJ, Centrului de Medicină Legală, Centrului Național Anticorupție,  experți particulari și membrii mediului academic de specialitate, sub tutela angajaților Laboratorului Metodico-științific CNEJ, sunt prinși în elaborarea testelor-grilă și a problemelor practice pentru fiecare specialitate de expertiză judiciară.

         Așteptăm rezultate înalte de la candidați la examene și o calitate nouă, performantă a competențelor experților judiciari în întreaga țară, astfel sporind aportul științelor naturale la dobândirea probatoriului în procesul judiciar. 

Dates: 
Friday, June 2, 2017 - 09:00