Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Regim special de munca

Published on: Fri, 04/02/2021 - 21:10

În scopul gestionării stării de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 și în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1 din 01.04.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Centrul Național de Expertize Judiciare își ajustează/corespunde activitatea în concordanță cu dispozițiile actelor vizate. În acest sens, s-a emis Dispoziția nr. 10 din 02.04.2021 cu privire la stabilirea unui regim special de muncă .

Subscribe to Agenda