Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Zi însemnată pentru toți actorii justiției.

 

Astăzi de către MOLDAC – unicul organism cu competență de acreditare de la noi din țară i-a înmânat laboratorului de expertize judiciare criminalisticea Centrului  Național de Expertize Judiciare (CNEJ), certificatul de acreditare. Certificatul de acreditare confirmă, că în CNEJ este implementat sistem de management conform standardului SM SR EN ISI/CEI 17025:2006.  Acest standard european a fost aprobat de CEN și CENELEC la 15.03.2005. Membrii CEN și CENELEC sunt organisme naționale de standardizare și comitete naționale electrotehnice din: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovenia, Suedia și Ungaria.

           Faptul, că CNEJ a implementat standardul de calitate respectiv și a fost recunoscut de către MOLDAC, atestă corespunderea activității desfășurate în toate laboratoarele cerințelor europene. Laboratorul criminalistic a dovedit organismului de acreditare, că angajații săi corespund cerințelor de  competență stipulate în standard, activitățile de expertiză le desfășoară  în condiții de mediu și cu echipamentcorespunzătoare genului, iar sistemul de management este adecvat domeniului profesat.

         Sistemul de justiție de la noi din țară de astăzi poate utiliza servicii de expertiză de calitate europeană. Este remarcabil, că anume CNEJ, având rol de instituție coordonatoare în domeniul practicii de expertiză judiciare este primul alineat în mișcarea de demonstrare a competențelor laboratoarelor de expertiză judiciară.

Dates: 
Wednesday, July 5, 2017 - 15:15
Content Images: