Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Aspirații noi în 2020

Published on: Mon, 07/27/2020 - 16:34

     Efectuarea expertizelor noncriminalistice în CNEJ este evaluată de echipa MOLDAC. Anul curent CNEJ tinde spre obținerea acreditării conform SM SR ISO/CEI 17020:2013. Toți experții judiciari din Laboratoarele de expertize judiciare sunt gata să demonstreze calificare și calitate de nivel internațional. Astfel, expertizele judiciare la încă 13 specialități vor fi recunoscute de către justiția  nu doar de la  noi din țară, dar și peste hotarele ei.

 RSM CNEJ

Subscribe to Agenda