Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Primirea în audiență a cetățenilor

Directorul Centrului Naţional de Expertize Judiciare  - Cataraga Olga

Marţi de la orele 14.00 pînă la 16.00


Directorul adjunct al Centrului National  de Expertize Judiciare - Lilian Belibov

in fiecare joi  a săptămînii pare,  de la orele 14.00 pînă la 16.00

 

Directorul adjunct al Centrului National  de Expertize Judiciare - Piotr Petcovici

in fiecare joi  a săptămînii impare,  de la orele 14.00 pînă la 16.00

 


Înscrierea la audienţă se va face la numărul de telefon 022 23-84-22

 

MODUL DE DEPUNERE A PETIŢIILOR ÎN SECŢIA SECRETARIAT AL CNEJ

Petiţiile în adresa Centrului Naţional de Expertize Judiciare se expediază prin:

1.      ÎS „Poşta Moldovei” la adresa mun.Chişinău, str. M.Cebotari 2, MD-2009;

2.      fax: la numărul 022 82 08 92;

3.      e-mail: cnej@justice.gov.md;

4.      intermediul formei din compartimentul petiţii (câmpurile marcate cu steluţa roşie sunt obligatorii pentru completare), sau

5.      se depun de petiţionar personal în Secţia Secretariat a CNEJ unde pe exemplarul doi a petiţiei  se aplică ştampila cu data şi numărul de înregistrare.

 

Graficul de primire a petiţiilor în secretariat este de la ora 08:00 pînă la ora 17:00 (pauza de masă de la ora 12:00 pînă la ora 13:00).