Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Conferinţa ştiinţifică internaţională

 

 Conferinţa  ştiinţifică  internaţională de la ALBA-IULIA, ROMÂNIA

 

 Doi angajați ai CNEJ participă la lucrările Conferinței Internaționale cu genericul ”Combaterea criminalității împotriva patrimoniului cultural – de la legislație la practică”.  Demararea activităților Conferinței a avut loc în dimineața zilei de azi, 23 mai 2018, sub egida doctorului în drept, șeful filialei Cluj, INEC (Institutul Național de Expertize Criminalistice din România), Sorin Alămoreanu.

 

        CNEJ, la 13 aprilie curent a semnat cu INEC un acord de colaborare bilaterală, în prevederile căruia sunt incluse,la rând cu alte activități și participări la conferințe științifice în scopul schimbului de opinii și cunoașterea bunelor practici cu specialiști din domeniu din România.

 

        Lucrările conferinței vor servi la consolidarea relațiilor de colaborare cu INEC șistabilirea a  noilor obiective în dezvoltarea domeniului de expertiză judiciară, în favoarea asigurării justiției cu probatoriu obiectiv acumulat prin procedee științifice.

 

Dates: 
Wednesday, May 23, 2018 - 14:15
Content Images: