Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Istoric

 

    Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei a fost întemeiat în anii 60 sub prima denumire de Laborator de Cercetări Criminalistice în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Chişinău. Denumit astfel în acea perioadă, Laboratorul a fost parte componentă a sistemului universitar sovietic, gestionat direct de Moscova.

 

Din anul 1972 sub denumirea deLaborator de Cercetări Ştiinţifice pentru Expertiza Judiciară a activat în subordinea Ministerului Justiţiei al RSSM.

 

Pe parcurs, Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice pentru Expertiza Judiciară al Ministerului Justiţiei RSSM, a suferit mai multe reorganizări şi modificări a denumirii instituţiei.

 

Iniţial, prin ordinul Ministerului Justiţiei al RSSM nr. 34 din 28.09.1979, Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice pentru Expertiza Judiciară al Ministerului Justiţiei RSSM a fost reorganizat în Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Expertizei Judiciare al Ministerului Justiţiei RSSM, care la rândul său a fost reorganizat prin Hotărîrea Guvernului nr.512 din 21.06.2001 în Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminologie, în acest sens fiind emis ordinul nr.14 din 24.09.2001.

 

Ulterior,  Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminologie a fost reorganizat prin Hotărîrea Guvernului nr.1147 din 22.09.2003 în Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, fiind emis ordinul nr.64 din 01.10.2003.

 

Prin Hotărîrea Guvernului nr.1052 din 12.09.2006, Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a fost reorganizat în Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei,  în acest sens fiind emis ordinul nr. 17 din 15.02.2006.

 Sursă: Laborator de analiză şi planificare