Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Ghiduri

 

Recomandări pentru îmbunătăţirea segmentului formării iniţiale şi continue a experţilor judiciari

Recomandări IPEJ/ BAEJ,BIEJ cu referire la pregătirea către calificare și evaluare 2020

Informație despre totalurile CCEJ pentru anul 2020

În atenția candidaților pentru examenul  de calificare

 

 

 Instrucţiune  cu privire la organizarea activităţii de recenzare a rapoartelor de expertize judiciare

 În ajutor ordonatorilor, CNEJ lansează un curs de prelegeri destinat  inițierii în expertologie.Subiectele au fost sugerate de însăși ordonatorii, dar și de analiza practicii de expertiză de mai mulți ani.În prezentări veți găsi explicații și sfaturi despre pregătirea  pentru dispunerea expertizelor de diferite specialități, dar și referiri la aspecte  teoretice fundamentale, necesar de cunoscut întru buna desfășurare a conlucrării organelor de drept, persoanelor fizice și juridice cu expertul judiciar.

 Lecția 1

 Lecția 2

 Lecția 3

 Lecția 4

 Lecția 5

 Lecția 6

 Lecția 7

 Lecția 8

 

Expertiza psihologică judiciară în cadrul sistemului judiciar

Expertiza medico-legală psihiatrică

Problematica expertizei judiciare în construcţll

 Lista genurilor de expertiză judiciară efectuate de către CNEJ şi întrebarile tip ce pot fi soluţionate în cadrul acestora pot fi accesate pe lincul de mai jos: