Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Colaborare

 

                       

                                     http://inec.ro/

             

                              

                                 http://kndise.gov.ua

 

                             

                              http://www.hniise.gov.ua/

                           

                             

                          http://ondise.minjust.gov.ua

                               

                             http://sudexpert.gov.by

 

                           

                                   http://nbe.am/

                        

                    

 

                          http://dnise.dn.ua/

 

                 

 

                         https://lndise.in.ua/

 

 

Colaborarea Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organe, instituţii de profil din ţară şi din străinătate

 

Colaborarea CNEJ cu Institutul Naţional de Cercetări ştiinţifice în domeniul Expertizei Judiciare al Ministerului Justiţiei din Ucraina