Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Evaluare MOLDAC

Published on: Fri, 04/23/2021 - 15:13

    La data de 19 și 20 aprilie 2021, Centrul Național de Expertize Judiciare a primit vizita evaluatorilor MOLDAC, în contextul reevaluării laboratoarelor de încercări la cerințele standardului ISO/IEC 17025:2018. În acest sens dna Olga Cataraga, director CNEJ adresează mulțumiri tuturor angajaților pentru implicare, în special dnei Pascari Daniela (Responsabil de Sistemul de Managemen[RSM]); dnei Florea Lilia (șef Laboratorul Metodico - Științific); dnei Bodiu Doina (Consilier RSM).