Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Eveniment științific de valoare

Published on: Thu, 12/03/2020 - 15:33

   Astăzi, 03.12.2020, Institutul Științific de Expertize Judiciare din Odessa, de comun cu Universitatea Națională ”Academia Juridică din Odessa”,  Departamentul de știință penală,  au organizat o conferință științifico-practică internațională cu tema: „Probleme moderne de expertiză judiciară, criminalistică și procedură penală”.

   Măsura impune prin programul și valoarea net superioară a lucrărilor și profesionalismul participanților - 69 reprezentanți ai Institutelor de expertiză judiciară din așa centre științifice, cum ar fi Harkov, Kiev, Minsk, Erevan, Odessa, respectiv Moldova și din celelalte institute din Ucraina și instituții de învățământ superior.

   Astfel de evenimente sunt esențiale în dezvoltarea științei de expertiză, contribuie la schimbul de opinii între experții judiciari juniori și cei mai experimentați, cât și cu savanții din diferite domenii ale științei, mențin legătura între știință și practică și între  noi toți, care suntem uniți prin comunitate de cauză – dobândirea probatoriului prin metode științifice, indiferent de apartenența statală.

   Conferința este un eveniment important în viața fiecărui participant și prin faptul, că își aduce aportul în îmbunătățirea procesului cercetărilor științifice și de expertiză judiciară, generează imbold pentru activități fructuoase de perspectivă.

   Este salutabil faptul, că experții judiciari din cadrul CNEJ și CNA au avut ocazia să fie participanți activi la acest forum  științific de valoare, relatând colegilor din  cele patru țări participante și rezultatele lucrărilor  științifice, realizate în Moldova. Cu adevărat, că conferința de astăzi, va contribui la atingerea acestor scopuri, sporirii cotitației expertizei judiciare în soluționarea sarcinilor, pe care le înaintează procesul judiciar, independent de țara în care ne facem datoria.