Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

EVENIMENT ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL IMPORTANT

Published on: Mon, 10/05/2020 - 10:07

Stimaţi colegi !

  Centrul Naţional de Expertize Judiciare  de pe lângă Ministerul Justiţiei al RM a lansat anterior invitația de participare la masa rotundă internaţională a experţilor judiciari cu tema "Cerinţe tactice la efectuarea expertizelor judiciare şi întocmirea raportului de expertiză judiciară " .

Evenimentul s-a desfășurat on-line, la  02 octombrie 2020, între orele 9.00 -17.00, cu participarea reprezentanților tuturor instituțiilor publice de expertiză judiciară din țară, mediul academic reprezentat de Academia Ștefan cel Mare, Universitatea de Stat din Moldova a institutelor de expertiză judiciară din Odessa, Kiev, Dnepr, a Centrului științific a Institutului de expertize judiciare din Harkov, a Institutului de cercetări științifice în domeniul tehnicii speciale a Serviciului Securitate al Ucrainei, a două entități ale Comitetului de Stat de expertiză judiciară din Minsk, reprezentanți a teri entități de expertiză judiciară din România (or. București și Constanța), Biroul științific de expertize judiciare al Academiei de Științe din Armenia.

  Desfășurarea lucrărilor a avut loc cu participarea a mai  mult de 100 persoane, în cadrul cărora au fost susținute 13 prezentări: 4 ale experților judiciari din cadrul CNEJ și 9 ale oaspeților. Au fost demarate discuții importante, schimb de opinii, împărtășiri de experiențe din practica cotidiană de expertiză judiciară.

  Rezultatele mesei rotunde vor fi publicate în ediția specială a  reviste științifico-practică ”Legea și viața” și repartizată tuturor participanților.

  Considerăm evenimentul o realizare de valoare științifică a comunității internaționale a experților judiciari și ținem să adresăm mulțumiri tuturor care au răspuns invitației, aducându-și aportul la dezvoltarea domeniului, în deosebi organizatorilor – șefilor laboratoarelor de analiză și planificare și metodico-științific al Centrului Național de Expertize Judiciare, domnilor Lilia Florea și Ion Lopatenco, pentru sârguința depusă și atitudinea consacrată pentru buna desfășurare a evenimentului.

  Gratitudine adresăm și directorilor adjuncți CNEJ Lilian Belibov și Piotr Petcovici, care au asigurat suportul tehnic și metodologic la eveniment.

Secretariat CNEJ

 

Subscribe to Agenda