Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Masa rotundă ştiinţifico-practică internaţională a experţilor judiciari

Published on: Wed, 08/05/2020 - 12:18

Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministreul Justiţiei al Republicii Moldova organizează pe data de 02 octombrie curent o Masă rotundă ştiinţifico – practică internaţională cu genericul „Cerinţe tactice la efectuarea expertizelor judiciare şi întocmirea raportului de expertiză judiciară”.

Masa rotundă se va desfăşura on-line începând cu ora 09.00. Persoanele ce vor dori să participe la lucrările Mesei rotunde, după depunerea formularului de participare în adresa CNEJ : cnej@justice.gov.md, vor primi link-ul pentru acces pe adresa lor electronică.

În acest context propunem doritorilor participarea la acest eveniment cu articole ştiinţifice, prezentări la tema anunţată. Ulterior articolele ştiinţifice vor fi publicate în o ediţie specială a revistei „Legea şi viaţa”, iar participanţii vor primi certificate de participare la eveniment.

                Rugăm doritorii să ne anunţe până pe data de 15 sptembrie 2020 despre participarea la Conferinţă prin expedierea pe adresa de e-mail a Centrului cnej@justice.gov.md, a formularului de participare (modelul formularului îl găsiţi în anexă) şi a articolului pentru publicare.

                Cerinţe faţă de articole : Articolele cu  C Z U  se vor prezenta până pe data de 15 septembrie 2020 pe adresa de e-mail cnej@justice.gov.mdVolumul unui articol – 2-7 pagini A4, dactilografiate în Microsoft Word 2003, caractere Times New Roman, 12, intervalul 1,0. Parametrii paginii: sus, jos, dreapta – 1,5 cm, stânga – 2,5 cm. Articolul va începe cu CZU, autorii (prenumele și numele deplin, denumirea instituției, orașul și țara), titlul (cu majuscule). Se recomandă nu mai mult de 4 autori. Articolele vor conține obligatoriu rezumat în limba română şi engleză (cu indicarea titlului) până la 5-7 rânduri fiecare și următoarele compartimente: actualitatea temei, obiectivele lucrării, material şi metode de cercetare, rezultate obţinute, discuţii, concluzii, bibliografie. Se admite includerea în text a figurilor, imaginilor și tabelelor, care se întitulează şi numerotează. Referinţele bibliografice vor fi numerotate în cifre arabe în ordinea alfabetică a primului autor și se vor include în conținutul articolului între paranteze pătrate [1], indicându-se doar numărul de ordine al referinței.

 

Pentru mai multe informații ne contactați la adresele de e-mail: cnej@justice.gov.mdion.lopatenco@justice.md

 

Persoane de contact:  Ion Lopatenco – 022 232 610;  Lilia Florea – 022 232 609.

Descarcă formular 

Subscribe to Agenda