Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Prin știință spre justiție

Published on: Mon, 02/24/2020 - 13:32

    În baza acordului de colaborare cu facultatea de chimie a Universității de Stat din Moldova, la 21 februarie curent, angajații Centrului Național de Expertize Judiciare –Ministerul  Justiției au susținut o prelegere  în fața  studenților  ”Aspecte aplicative ale  chimiei în procesul de justiție”. Colaboratorii CNEJ și-au împărtășit experiența proprie și a colegilor lor, explicând studenților despre importanța științelor în procesul judiciar, cât și despre sarcinile pe care justiția le pune în fața științelor  naturale în perioada modernă.

Subscribe to Agenda