Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Recunoștință partenerilor de dezvoltare

Published on: Thu, 09/17/2020 - 13:24

       Adresăm mulțumiri PNUD Moldova și Ambasadei Suediei în Republica Moldova   pentru suportul acordat în ridicarea  nivelului de cunoștințe a experților judiciari din Centrul Național de Expertize Judiciare (16 persoane), care au finalizat cu succes o serie de instruiri specializate (asigurarea calității rezultatelor în laboratoarele de analize fizico-chimice, managementul riscului în laboratoare de încercări și etalonări etc.,) aferente domeniului standardelor ISO 17 025 și 9001, relevante activității în cadrul laboratoarelor.

       Instruirile s-au desfășurat în perioada lunilor iulie – august 2020, la finele fiecărui curs fiind organizate testări pentru a obține certificate care atesta promovarea cursului. Activitatea se înscrie într-o inițiativă complexă – de pregătire către reacreditarea laboratoarelor în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17025:2018 pentru domenii de expertiză judiciară criminalistică și autotehnică. Inițiativa este susținută de PNUD Moldova și Suedia în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”.

        Menținerea acreditării deținute conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018  denotă, că experții judiciari din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare furnizează procesului judiciar probe dobândite prin metode științifice, validitatea și fiabilitatea cărora au recunoaștere internațională.

Responsabilul Sistemului Management CNEJ

Subscribe to Agenda