Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Centrul Naţional de Expertize Judiciare

A A A

Şedinţa Consiliului metodico-ştiinţific din 28.06.2017

Către instituţiile publice de expertiză judiciară şi mediul academic

 

Centrul Naţional de Expertize Judiciare aduce la cunoştinţă că pentru data de 28 iunie a.c., ora 10:00, este planificată şedinţa Consiliului metodico-ştiinţific, care se va desfăşura în incinta Centrului, str. Maria Cebotari, 2, bir. nr.22, la care Vă invităm respectuos de a participa.

Ordinea de zi:

  1. Punerea în discuţie a subiectelor, plasate pe site-ul CNEJ, Transparenţă decizională, urmare a şedinţei CMŞ în cadrul căreia s-a discutat Ordinul nr. 1091, cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de evaluare a performanţelor experţilor judiciari şi modul de acordare a gradelor de calificare pentru testele-grilă şi problemele practice la examenele de calificare pentru specialităţile de expertiză la care urmează să se califice candidaţii ce au depus cererea de calificare, subiectele la compartimentele generale ”Expertiza judiciară” (expertologie) şi „Legislaţia în domeniul expertizei judiciare”. Introducerea modificărilor dacă acestea vor parveni şi aprobarea subiectelor în vederea transmiterii acestora pentru publicare pe site-ul Ministerului Justiţiei.
  2. Aducerea la cunoştinţă membrilor CMŞ despre expedierea listelor de echivalare Ministerului Justiţiei pentru eliberarea licenţei. Persoana desemnată responsabilă de activitatea domeniului expertizei judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei - D-nei Ina Chetrean;
  3. 3.       Examinarea şi aprobarea Planului individual de instruire a stagiarului - D-lui Ivanov Denis la cursul „Evaluarea bunurilor imobile şi a utilajului tehnologic”, responsabil de stagiere şi conducător de instruire – Dna Gîlcă Aliona, expert judiciar de categorie superioară în cadrul LMŞ şi Dodica Vitalie, expert judiciar de categoriea a treia.

 

Consiliul metodico-ştiinţific de pe lângă CNEJ

Dates: 
Monday, June 26, 2017 - 13:15